Najczęściej zadawane pytania

Nasza strona FAQ jest doskonałym źródłem odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z rachunkiem inwestycyjnym. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć informacji, których szukasz, prześlij nam swoje pytanie poprzez stronę Kontakt.

Saldo rejestru operacyjnego stanowi bieżącą wartość rachunku inwestycyjnego i jest to suma salda rachunku i wszystkich zmiennych (niezrealizowanych) zysków lub strat związanych z otwartymi pozycjami. Saldo rejestru operacyjnego (Equity) = Saldo rachunku +/- zyski i straty
Wzór na obliczanie swapów jest następujący: wartość pipsów X Ilość lotów X kurs swapowy X Ilość nocy = wartość swapów Wartości swapów podawane są w pipsach i określone są w specyfikacji kontraktu.
Dostępny depozyt zabezpieczający jest obliczany poprzez odjęcie już wykorzystanego do otwarcia pozycji depozytu zabezpieczającego od salda rejestru operacyjnego rachunku. Wzór: dostępny depozyt zabezpieczający = saldo rejestru operacyjnego - wykorzystany depozyt zabezpieczający
Wymagany depozyt zabezpieczający = wielkość transakcji / dźwignia finansowa * kurs wymiany waluty rachunku
Poniższy wzór oblicza poziom depozytu zabezpieczającego jako wartości procentowej: poziom depozytu zabezpieczającego = saldo rejestru operacyjnego / wykorzystany depozyt zabezpieczający X 100
Wzór na obliczanie wartości pipsa jest następujący: 0,0001 lub 0,01 X wartość nominalna (w zależności od waluty – 4 miejsce po przecinku dla walut kwotowanych do 5 miejsca po przecinku i 2 miejsce po przecinku dla walut kwotowanych do 3 miejsca po przecinku) Przykład dla 1 lota EUR/USD: 0,0001 X 100.000 (1 lot = 100.000) = wartość pipsa 10 USD. Należy pamiętać, że wartość pipsów jest zawsze wyrażona w walucie kwotowania.
Centrum Markets stale pozyskuje nowe rozwiązania w zakresie płatności dostępne w Twoim regionie, aby oferować łatwe, szybkie i bezpieczne metody wpłat i wypłat spełniające wymagania klientów. Obecnie Centrum Markets oferuje następujące metody wpłat: 1) karty kredytowe, 2) przelew 3) e-portfele: Skrill i Neteller.
Rachunki rzeczywiste: Centrum Markets oferuje następujące metody deponowania środków: a) karty kredytowe, b) przelew, c) e-portfele: Skrill i Neteller. Aby w prosty sposób wpłacić dodatkowe środki na rachunek demo, trzeba zalogować się do swojego konta w Centrum Markets i wybrać Moje rachunki u góry strony. Tutaj znajdziesz listę wszystkich zarejestrowanych przez Ciebie rachunków. Kliknij na numer rachunku demo, który chcesz zasilić, a następnie kliknij Zasilenie rachunku. Pojawi się drugie rozwijane menu, które pozwoli Ci wybrać kwotę zasilenia rachunku demo. Wybierz kwotę i kliknij OK. Stan rachunku demo zostanie zaktualizowany Rachunki demo: Proszę wysłać prośbę na adres support@centrummarkets.com.
Dzięki partnerstwu z najwyższej klasy unijnymi i azjatyckimi instytucjami bankowymi Centrum Markets zapewnia bezpieczeństwo środków naszych klientów na oddzielnych rachunkach, w ścisłej zgodności z regulacjami międzynarodowymi. Nasze wewnętrzne procedury operacyjne i księgowe są certyfikowane przez CASS przy zachowaniu najwyższych możliwych branżowych standardów zgodności. Centrum Markets podlega rutynowym audytom renomowanej zewnętrznej firmy audytorskiej Deloitte, a wszystkie wpłaty na oddzielne rachunki klientów Centrum Markets są codziennie rejestrowane, przechowywane i rozliczane zgodnie z zasadami postępowania komisji ds. usług finansowych.
Nasi klienci mogą przenosić środki pieniężne pomiędzy swoimi rachunkami. *Należy pamiętać, że tylko w pełni zweryfikowani klienci mogą dokonywać przelewów pomiędzy swoimi rachunkami.
Dokonując wpłaty za pomocą kart debetowych lub kredytowych i e- portfeli, wpłata pojawi się na rachunku natychmiast, natomiast przelew bankowy zajmuje od jednego do pięciu dni roboczych.
Należy pamiętać, że realizacja przelewów bankowych trwa zazwyczaj od 3 do 5 dni roboczych. Jeśli po tym czasie środki nadal nie pojawią się na rachunku, proszę skontaktować się z naszym działem księgowości, dostarczając potwierdzenie wpłaty (skan przelewu bankowego), a wcześniej sprawdzając poprawność naszych danych bankowych oraz że bank nie zwrócił środków na Twój rachunek.
Jeśli posiadasz zweryfikowany rachunek rzeczywisty w Centrum Markets, możesz otworzyć dowolną liczbę rachunków demo. Rachunki demo mają ograniczenie do 50 jednoczesnych zleceń i zostaną dezaktywowane w przypadku braku aktywności przez okres 30 dni. Aby ponownie aktywować swój rachunek demo, proszę skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, podając swoje dane logowania.
Rachunek można otworzyć w strefie klienta po zarejestrowaniu się. Wystarczy zalogować się w strefie klienta i kliknąć na Rachunki, a następnie Otwórz rachunek rzeczywisty, wybrać rodzaj rachunku, walutę bazową i dźwignię. Uwaga: Standardowy proces weryfikacji ma zastosowanie do wszystkich nowych rachunków.
Rachunek można otworzyć w strefie klienta po zarejestrowaniu się. Wystarczy zalogować się w strefie klienta i kliknąć na Rachunki, a następnie Otwórz rachunek demo, wybrać rodzaj rachunku, walutę bazową i dźwignię.
Minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku rzeczywistego wynosi $50 lub równowartość tej kwoty.
Do zweryfikowania tożsamości potrzebne będą: a) kolorowa kopia wydanego przez rząd dowodu tożsamości lub paszportu; b) aktualny dokument potwierdzający adres: wyciąg z rachunku bankowego, rachunek za usługi komunalne lub inny oficjalny dokument (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące), na którym widnieje Twoje imię i nazwisko, adres i data wystawienia, c) podpisana akceptacja naszej umowy z klientem; d) jeżeli rachunek został zasilony kartą kredytową lub debetową, potrzebna będzie kopia obu stron karty, na której widoczne są pierwsze cztery i ostatnie cztery cyfry, imię i nazwisko oraz data ważności. Możesz ukryć kod CVV i środkowe osiem cyfr.
Tak, w Centrum Markets można otworzyć rachunek firmowy. Do otwarcia rachunku firmowego wymagane są następujące dokumenty: Świadectwo rejestracji spółki (dokument, który stwierdza, że Twoja firma jest zarejestrowana zgodnie z wymaganiami władz lokalnych). Umowa /akt założycielski spółki (dokument, który określa cel utworzenia spółki, wyszczególnia członków oraz udziałowców spółki). Dowód tożsamości i poświadczenie adresu każdego udziałowca spółki posiadającego więcej niż 10% akcji.
Rachunek można otworzyć już w ciągu 30 minut, jeśli posiadasz wszystkie odpowiednie dokumenty i możesz porozmawiać z pracownikiem naszego działu obsługi klienta. W pewnych okolicznościach przeprowadzenie z należytą starannością procesu zatwierdzenia i otwarcia rachunku może potrwać do 3 dni. Do otwarcia rachunku może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Jeśli w Twoim kraju lub regionie nie oferujemy rachunków, złożenie wniosku online nie będzie możliwe. Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z naszym Regulaminem.
Rachunki typu swap free przysługują tylko klientom wyznania islamskiego. Jeśli kwalifikujesz się do otwarcia rachunku swap free, proszę najpierw zamknąć wszystkie swoje otwarte pozycje, a następnie skontaktować się ze swoim administratorem rachunku lub wysłać e-mail na adres support@centrummarkets.com.
Dźwignię można zmienić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem support@centrummarkets.com. Możliwości zmiany dźwigni są zależne od typu rachunku. Aby zmienić dźwignię, najpierw należy zamknąć wszystkie otwarte pozycje.
Weryfikacja rachunku inwestycyjnego jest wymagana w celu zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi i przestrzegania przepisów dotyczących usług finansowych. Dane naszych klientów są zawsze poufne i wykorzystywane tylko w celu zapewnienia zgodności z przepisami.
Aby potwierdzić adres, potrzebny będzie aktualny dokument potwierdzający adres: wyciąg z rachunku bankowego, rachunek za usługi komunalne lub inny oficjalny dokument (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące), na którym widnieje Twoje imię i nazwisko, adres i data wystawienia.
Do zweryfikowania tożsamości potrzebna będzie kolorowa kopia wydanego przez rząd dowodu tożsamości lub paszportu.
Tak, wymagamy, aby obydwaj posiadacze rachunku dostarczyli swoje dokumenty weryfikacyjne.
Preferowaną metodą przekazania dokumentów jest przesłanie ich za pośrednictwem rachunku. Prześlij dokumenty: aby bezpiecznie przesłać dokumenty, zaloguj się na Mój rachunek. E-mail: compliance@centrummarkets.com
Do otwarcia rachunku firmowego potrzebne są następujące dokumenty: świadectwo rejestracji spółki (dokument, który stwierdza, że Twoja firma jest zarejestrowana zgodnie z wymaganiami władz lokalnych); umowa /akt założycielski spółki (dokument, który określa cel utworzenia spółki, wyszczególnia członków oraz udziałowców spółki); dowód tożsamości i poświadczenie adresu każdego udziałowca spółki posiadającego więcej niż 10% akcji.
Aby dokonać wypłaty, zaloguj się do strefy klienta Centrum Markets. Przejdź do sekcji Środki, a następnie z menu po lewej stronie wybierz Wypłać środki. Wybierz rachunek i metodę wypłaty, i wypełnij formularz danych płatności. Po wypełnieniu formularza po prostu kliknij przycisk Kontynuuj. W każdej chwili możesz sprawdzić status swojej wypłaty w sekcji Historia transakcji po lewej stronie.
Tak, Centrum Markets oferuje natychmiastowe wypłaty w przypadku wpłat dokonanych za pośrednictwem e- portfeli.
Wypłaty są realizowane w godzinach pracy, od poniedziałku do piątku.
Wniosek o wypłatę może zostać odrzucony w następujących przypadkach: a) niewystarczająca kwota na rachunku, b) brak depozytu zabezpieczającego z powodu otwartych pozycji, c) naruszenie Regulaminu i Polityk Centrum Markets, d) działania podejrzane lub nadużycia.
Wszystkie wnioski o wypłatę są zazwyczaj przetwarzane przez nasz dział księgowości w ciągu jednego dnia roboczego, jednak czas potrzebny na przekazanie środków zależy od wybranej metody płatności. Przelewy bankowe są zazwyczaj przetwarzane przez nasz dział księgowości w ciągu 1 dnia roboczego, ale zaksięgowanie środków na Twoim rachunku bankowym może potrwać około 3-5 dni roboczych. Również wypłaty przy pomocy karty kredytowej lub debetowej są zazwyczaj przetwarzane przez nas w ciągu 1 dnia roboczego, ale zaksięgowanie środków na Twoim rachunku bankowym może potrwać około 10 dni roboczych. Wszystkie inne metody płatności są przetwarzane w podobny sposób. Spośród wszystkich oferowanych przez Centrum Markets e- portfel to najszybsza i najprostsza metoda wpłaty, weryfikacji i wypłaty.
Aby wypłacić środki z konta klienta Centrum Markets, możesz skorzystać ze swojej zarejestrowanej metody wpłaty, e-portfela, karty kredytowej lub debetowej, lokalnych metod płatności lub poprosić o przelew bankowy. Wypłaty będą przetwarzane tą samą metodą, jaką środki wpłynęły na rachunek. Należy pamiętać, że wpłata lub wypłata środków przez osoby trzecie jest zabroniona.
Aby anulować lub odrzucić wniosek o wypłatę, proszę poinformować nas o tym poprzez live chat, wysyłając e- mail na adres accounting@centrummarkets.com lub telefonicznie.
Inwestuj w pomyślną przyszłość. Inwestuj z Centrum Markets.

Wybierając Centrum Markets, wybierasz partnera z pozwoleniem na działalność