Kalkulacje

Najczęściej zadawane pytania

Nasza strona FAQ jest doskonałym źródłem odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z rachunkiem inwestycyjnym. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć informacji, których szukasz, prześlij nam swoje pytanie poprzez stronę Kontakt.

 
Saldo rejestru operacyjnego stanowi bieżącą wartość rachunku inwestycyjnego i jest to suma salda rachunku i wszystkich zmiennych (niezrealizowanych) zysków lub strat związanych z otwartymi pozycjami. Saldo rejestru operacyjnego (Equity) = Saldo rachunku +/- zyski i straty
Wzór na obliczanie swapów jest następujący: wartość pipsów X Ilość lotów X kurs swapowy X Ilość nocy = wartość swapów Wartości swapów podawane są w pipsach i określone są w specyfikacji kontraktu.
Dostępny depozyt zabezpieczający jest obliczany poprzez odjęcie już wykorzystanego do otwarcia pozycji depozytu zabezpieczającego od salda rejestru operacyjnego rachunku. Wzór: dostępny depozyt zabezpieczający = saldo rejestru operacyjnego - wykorzystany depozyt zabezpieczający
Wymagany depozyt zabezpieczający = wielkość transakcji / dźwignia finansowa * kurs wymiany waluty rachunku
Poniższy wzór oblicza poziom depozytu zabezpieczającego jako wartości procentowej: poziom depozytu zabezpieczającego = saldo rejestru operacyjnego / wykorzystany depozyt zabezpieczający X 100
Wzór na obliczanie wartości pipsa jest następujący: 0,0001 lub 0,01 X wartość nominalna (w zależności od waluty – 4 miejsce po przecinku dla walut kwotowanych do 5 miejsca po przecinku i 2 miejsce po przecinku dla walut kwotowanych do 3 miejsca po przecinku) Przykład dla 1 lota EUR/USD: 0,0001 X 100.000 (1 lot = 100.000) = wartość pipsa 10 USD. Należy pamiętać, że wartość pipsów jest zawsze wyrażona w walucie kwotowania.
Inwestuj w pomyślną przyszłość. Inwestuj z Centrum Markets.

Wybierając Centrum Markets, wybierasz partnera z pozwoleniem na działalność