Otwarcie rachunku

Najczęściej zadawane pytania

Nasza strona FAQ jest doskonałym źródłem odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z rachunkiem inwestycyjnym. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć informacji, których szukasz, prześlij nam swoje pytanie poprzez stronę Kontakt.

Rachunek można otworzyć w strefie klienta po zarejestrowaniu się. Wystarczy zalogować się w strefie klienta i kliknąć na Rachunki, a następnie Otwórz rachunek rzeczywisty, wybrać rodzaj rachunku, walutę bazową i dźwignię. Uwaga: Standardowy proces weryfikacji ma zastosowanie do wszystkich nowych rachunków.
Rachunek można otworzyć w strefie klienta po zarejestrowaniu się. Wystarczy zalogować się w strefie klienta i kliknąć na Rachunki, a następnie Otwórz rachunek demo, wybrać rodzaj rachunku, walutę bazową i dźwignię.
Minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku rzeczywistego wynosi $50 lub równowartość tej kwoty.
Do zweryfikowania tożsamości potrzebne będą: a) kolorowa kopia wydanego przez rząd dowodu tożsamości lub paszportu; b) aktualny dokument potwierdzający adres: wyciąg z rachunku bankowego, rachunek za usługi komunalne lub inny oficjalny dokument (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące), na którym widnieje Twoje imię i nazwisko, adres i data wystawienia, c) podpisana akceptacja naszej umowy z klientem; d) jeżeli rachunek został zasilony kartą kredytową lub debetową, potrzebna będzie kopia obu stron karty, na której widoczne są pierwsze cztery i ostatnie cztery cyfry, imię i nazwisko oraz data ważności. Możesz ukryć kod CVV i środkowe osiem cyfr.
Tak, w Centrum Markets można otworzyć rachunek firmowy. Do otwarcia rachunku firmowego wymagane są następujące dokumenty: Świadectwo rejestracji spółki (dokument, który stwierdza, że Twoja firma jest zarejestrowana zgodnie z wymaganiami władz lokalnych). Umowa /akt założycielski spółki (dokument, który określa cel utworzenia spółki, wyszczególnia członków oraz udziałowców spółki). Dowód tożsamości i poświadczenie adresu każdego udziałowca spółki posiadającego więcej niż 10% akcji.
Rachunek można otworzyć już w ciągu 30 minut, jeśli posiadasz wszystkie odpowiednie dokumenty i możesz porozmawiać z pracownikiem naszego działu obsługi klienta. W pewnych okolicznościach przeprowadzenie z należytą starannością procesu zatwierdzenia i otwarcia rachunku może potrwać do 3 dni. Do otwarcia rachunku może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Jeśli w Twoim kraju lub regionie nie oferujemy rachunków, złożenie wniosku online nie będzie możliwe. Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z naszym Regulaminem.
Rachunki typu swap free przysługują tylko klientom wyznania islamskiego. Jeśli kwalifikujesz się do otwarcia rachunku swap free, proszę najpierw zamknąć wszystkie swoje otwarte pozycje, a następnie skontaktować się ze swoim administratorem rachunku lub wysłać e-mail na adres support@centrummarkets.com.
Dźwignię można zmienić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem support@centrummarkets.com. Możliwości zmiany dźwigni są zależne od typu rachunku. Aby zmienić dźwignię, najpierw należy zamknąć wszystkie otwarte pozycje.
Inwestuj w pomyślną przyszłość. Inwestuj z Centrum Markets.

Wybierając Centrum Markets, wybierasz partnera z pozwoleniem na działalność