Weryfikacja rachunku

Najczęściej zadawane pytania

Nasza strona FAQ jest doskonałym źródłem odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z rachunkiem inwestycyjnym. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć informacji, których szukasz, prześlij nam swoje pytanie poprzez stronę Kontakt.

Weryfikacja rachunku inwestycyjnego jest wymagana w celu zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi i przestrzegania przepisów dotyczących usług finansowych. Dane naszych klientów są zawsze poufne i wykorzystywane tylko w celu zapewnienia zgodności z przepisami.
Aby potwierdzić adres, potrzebny będzie aktualny dokument potwierdzający adres: wyciąg z rachunku bankowego, rachunek za usługi komunalne lub inny oficjalny dokument (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące), na którym widnieje Twoje imię i nazwisko, adres i data wystawienia.
Do zweryfikowania tożsamości potrzebna będzie kolorowa kopia wydanego przez rząd dowodu tożsamości lub paszportu.
Tak, wymagamy, aby obydwaj posiadacze rachunku dostarczyli swoje dokumenty weryfikacyjne.
Preferowaną metodą przekazania dokumentów jest przesłanie ich za pośrednictwem rachunku. Prześlij dokumenty: aby bezpiecznie przesłać dokumenty, zaloguj się na Mój rachunek. E-mail: compliance@centrummarkets.com
Do otwarcia rachunku firmowego potrzebne są następujące dokumenty: świadectwo rejestracji spółki (dokument, który stwierdza, że Twoja firma jest zarejestrowana zgodnie z wymaganiami władz lokalnych); umowa /akt założycielski spółki (dokument, który określa cel utworzenia spółki, wyszczególnia członków oraz udziałowców spółki); dowód tożsamości i poświadczenie adresu każdego udziałowca spółki posiadającego więcej niż 10% akcji.
Inwestuj w pomyślną przyszłość. Inwestuj z Centrum Markets.

Wybierając Centrum Markets, wybierasz partnera z pozwoleniem na działalność