Co to jest inwestowanie w towary?

Zainwestuj w jedną z najstarszych form handlu towarami takimi jak produkty rolne, energia i metale. Poszerz swój portfel o inwestycje w towary, korzystając z wyższych marż dzięki zmienności rynku.

  • Dostępność dla wszystkich inwestorów dzięki niskim kosztom wejścia na rynek
  • Niskie koszty wejścia na rynek umożliwiają skorzystanie z większej dźwigni finansowej i maksymalizują potencjalny zysk
  • Atrakcyjne dla inwestorów na wszystkich poziomach doświadczenia z uwagi na dużą płynność finansową
  • Poszerzenie portfela inwestycyjnego o handel towarami z różnych branż

Na platformie Centrum Markets inwestujesz w towary w formie kontraktu na różnicę kursową (CFD). Kontrakty CFD są instrumentem pochodnym, ponieważ umożliwiają inwestowanie na rynkach finansowych, takich jak rynek akcji, walut, indeksów i towarów bez konieczności przeniesienia własności aktywów bazowych.

Symbol Nazwa Wartość pipsa / 1 lot Sesje notowań (niedziela – piątek) Przerwa
Otwarcie Zamknięcie
XBRUSD Brent Oil UK 1000 Barrels 3:01:00 00:59:00 (Friday closing at 23:59:00) 00:59:00 - 03:01:00 (Friday 23:59:00 - 03:01:00)
XNGUSD Natural Gas 10000 mmbtu 1:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00
XTIUSD Crude Oil 1000 Barrels 1:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00
Inwestuj w pomyślną przyszłość. Inwestuj z Centrum Markets.

Wybierając Centrum Markets, wybierasz partnera z pozwoleniem na działalność