Cấp phép & quản lý

Nhà môi giới đã được cấp phép

Centrum markets là nhà môi giới forex và CFD toàn cầu đã được cấp phép và quản lý. Chúng tôi được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban dịch vụ tài chính Mauritius (FSC Mauritius giấy phép số C117017178).

Đầu tư vào một tương lai tươi sáng.Đầu tư với Centrum Markets.

Lựa chọn Centrum Markets đem đến cho bạn một đối tác uy tín, cung cấp dịch vụ giao dịch nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.