Nạp tiền vào tài khoản

Quản lý vốn đầu tư cực kỳ dễ dàng

Quản lý vốn đầu tư không thể dễ dàng hơn với Centrum Markets. Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán đa dạng để tất cả khách hàng từ mọi nơi trên thế giới có thể dễ dàng quản lý vốn đầu tư của họ.