Lịch kinh tế

Người đồng hành của bạn trong các quyết định giao dịch

Lịch kinh tế là công cụ không thể thiếu để phân tích cơ bản các thị trường tài chính trên cơ sở các tin tức kinh tế. Bạn sẽ được tiếp cận hơn 500 chỉ số của các nền kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên dữ liệu thời gian thực được thu thập từ các nguồn công khai.

Đầu tư vào một tương lai tươi sáng.Đầu tư với Centrum Markets.

Lựa chọn Centrum Markets đem đến cho bạn một đối tác uy tín, cung cấp dịch vụ giao dịch nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.