Tính toán tài khoản

Các câu hỏi thường gặp

Trang F.A.Q của chúng tôi là kho tài liệu phong phú giúp bạn tìm ra lời giải cho những câu hỏi nhức nhối nhất liên quan đến tài khoản giao dịch. Nếu bạn vẫn không thể tìm được thứ mình cần, đừng ngần ngại gửi câu hỏi của bạn qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Vốn tức thời trên tài khoản giao dịch của bạn thể hiện số tiền hiện có của tài khoản và bằng tổng của số dư tài khoản và lợi nhuận hoặc rủi ro đang thả nổi (chưa xác định) của các vị thế đang mở. Vốn tức thời = Số dư tài khoản +/- Lãi/Lỗ thả nổi
Công thức tính phí qua đêm như sau: Giá trị pip x Số lot x Phí qua đêm x Số đêm = Tổng giá trị phí qua đêm. Giá trị phí qua đêm được tính bằng pip và được thể hiện trong thông số hợp đồng.
Ký quỹ tự do trên tài khoản được tính bằng hiệu của số vốn tức thời trên tài khoản với phần ký quỹ bạn đã dùng để mở vị thế. Công thức: Ký quỹ tự do = Vốn tức thời - Ký quỹ đã sử dụng
Ký quỹ cần thiết = Quy mô giao dịch/Đòn bẩy * Tỷ giá hối đoái của đồng tiền cơ sở trên tài khoản
Công thức sau để tính mức ký quỹ của bạn theo phần trăm: Mức ký quỹ = Vốn tức thời/Ký quỹ đã sử dụng x 100
Công thức tính giá trị pip như sau: 0,0001 hoặc 0,01 x giá trị danh nghĩa (tùy vào đồng tiền - chữ số thập phân thứ 4 cho báo giá của đồng tiền có 5 chữ số thập phân và chữ số thứ 2 cho báo giá có 3 chữ số). Ví dụ với 1 lot EUR/USD: 0,0001 X 100.000 (1 lot= 100.000) = Giá trị 1 pip là 10 USD. Xin hãy lưu ý rằng giá trị pip luôn được tính theo đồng tiền định giá.
Đầu tư vào một tương lai tươi sáng.Đầu tư với Centrum Markets.

Lựa chọn Centrum Markets đem đến cho bạn một đối tác uy tín, cung cấp dịch vụ giao dịch nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.