Mở tài khoản

Các câu hỏi thường gặp

Trang F.A.Q của chúng tôi là kho tài liệu phong phú giúp bạn tìm ra lời giải cho những câu hỏi nhức nhối nhất liên quan đến tài khoản giao dịch. Nếu bạn vẫn không thể tìm được thứ mình cần, đừng ngần ngại gửi câu hỏi của bạn qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể mở tài khoản từ khu vực khách hàng sau khi đã đăng ký khách hàng. Bạn hãy đăng nhập vào khu vực khách hàng và chọn “Tài khoản” rồi “Mở tài khoản thực”, sau đó, bạn chọn loại tài khoản, đồng tiền cơ sở và đòn bẩy. Lưu ý: Quy trình xác minh tiêu chuẩn áp dụng cho mọi tài khoản.
Bạn có thể mở tài khoản từ khu vực khách hàng sau khi đã đăng ký khách hàng. Bạn hãy đăng nhập vào khu vực khách hàng và chọn “Tài khoản” rồi “Mở tài khoản demo”, sau đó, bạn chọn loại tài khoản, đồng tiền cơ sở và đòn bẩy.
Số tiền tối thiểu cho việc mở tài khoản thực là $50 hoặc tương đương.
a. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính bằng bản sao có màu của căn cước công dân hoặc hộ chiếu. b. Chúng tôi sẽ cần tài liệu xác minh địa chỉ hiện tại: sao kê ngân hàng, hóa đơn tiện ích hoặc bất kỳ tài liệu chính thức nào khác (có thời hạn không quá 3 tháng) có tên, địa chỉ của bạn và ngày ban hành được hiển thị rõ ràng. c. Đồng ý với thỏa thuận khách hàng của chúng tôi. d. Nếu bạn nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ ghi nợ/tín dụng, chúng tôi sẽ cần bản sao cả hai mặt của thẻ với bốn chữ số đầu, bốn chữ số cuối, tên của bạn và ngày hết hạn được hiển thị rõ ràng. Bạn có thể che mã CVV và tám chữ số nằm giữa.
Có, bạn có thể mở tài khoản doanh nghiệp với Centrum Markets. Để mở tài khoản doanh nghiệp, chúng tôi sẽ yêu cầu các tài liệu sau: Giấy phép kinh doanh (tài liệu chứng nhận công ty của bạn đang được hoạt động dưới sự cho phép của cơ quan quản lý địa phương), Điều khoản thành lập (tài liệu mô tả mục đích hình thành của công ty, nêu số lượng thành viên của công ty và các cổ đông của công ty), Tài liệu chứng minh danh tính và nơi cư trú của các cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần công ty.
Các tài khoản sẽ được mở trong vòng 30 phút nếu bạn có đầy đủ các tài liệu hợp lệ và có thể nói chuyện với thành viên của bộ phận hỗ trợ. Trong một số trường hợp cụ thể, quy trình thẩm định của chúng tôi có thể kéo dài tới 3 ngày để chấp thuận và hoàn tất việc mở tài khoản. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn bổ sung tài liệu để mở tài khoản. Nếu chúng tôi không cung cấp tài khoản tại quốc gia hoặc khu vực nơi bạn cư trú, bạn sẽ không thể làm mẫu đơn trực tuyến. Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Các tài khoản miễn phí qua đêm chỉ dành cho các khách hàng theo Hồi giáo. Nếu bạn đủ điều kiện, trước hết, bạn cần đóng tất cả các vị thế đang mở và liên hệ với quản lý tài khoản hoặc gửi email tới support@centrummarkets.com
Bạn có thể thay đổi đòn bẩy trong tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại support@centrummarkets.com. Bạn có thể chọn mức đòn bẩy theo loại tài khoản. Để thay đổi đòn bẩy, trước hết, bạn phải đóng tất cả vị thế đang mở.
Đầu tư vào một tương lai tươi sáng.Đầu tư với Centrum Markets.

Lựa chọn Centrum Markets đem đến cho bạn một đối tác uy tín, cung cấp dịch vụ giao dịch nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.