Biểu đồ nhiệt

Biểu đồ nhiệt mức độ biến động

Bạn có thể đưa ra các quyết định chính xác thông qua biểu đồ nhiệt mức độ biến động. Biểu đồ nhiệt sẽ so sánh độ biến động tương đối và sức mạnh của các đồng tiền chính với nhau. Dữ liệu được thu thập sau mỗi 5 giây cho mỗi cặp tiền. Biểu đồ nhiệt sẽ so sánh đồng tiền nằm dọc với đồng tiền nằm ngang.

  • Màu xanh đưa ra tín hiệu Mua. Cụ thể đồng tiền nằm dọc hay “đồng tiền yết giá) đang mạnh hơn so với đồng tiền nằm ngang hay “đồng tiền định giá” trong khung thời gian được xét đến
  • Màu xám đưa ra tín hiệu Trung lập. Cụ thể, đồng tiền nằm dọc hay “đồng tiền yết giá” đang duy trì sức mạnh ổn định so với đồng tiền nằm ngang hay “đồng tiền định giá” trong khung thời gian được xét đến
  • Màu đỏ đưa ra tín hiệu Bán. Cụ thể, đồng tiền nằm dọc hay “đồng tiền yết giá” đang yếu đi so với đồng tiền nằm ngang hay “đồng tiền định giá” trong khung thời gian được xét đến
Đầu tư vào một tương lai tươi sáng.Đầu tư với Centrum Markets.

Lựa chọn Centrum Markets đem đến cho bạn một đối tác uy tín, cung cấp dịch vụ giao dịch nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.