Hàng hóa

Giao dịch hàng hóa là gì?

Tham gia một trong những hình thức giao dịch lâu đời nhất với việc giao dịch các loại hàng hóa như nông sản, năng lượng và kim loại. Đa dạng hóa danh mục thông qua giao dịch hàng hóa và tận dụng biên lợi nhuận cao từ các biến động thị trường.

  • Phù hợp với mọi nhà đầu tư vì có chi phí tham gia thấp
  • Chi phí tham gia thấp tạo ra mức đòn bẩy cao hơn và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng
  • Thu hút mọi cấp độ nhà giao dịch nhờ tính thanh khoản cao
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư thông qua giao dịch hàng hóa từ các lĩnh vực khác nhau

Tại Centrum Markets, bạn giao dịch hàng hóa thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD). CFD là một sản phẩm phái sinh vì chúng cho phép bạn đầu cơ các thị trường tài chính như cổ phiếu, forex, chỉ số và hàng hóa mà không cần có quyền sở hữu tài sản thực tế.

Ký hiệu Tên Pip value / 1 lot Phiên giao dịch (Chủ nhật - Thứ sáu) Thời gian nghỉ
Bắt đầu giao dịch Kết thúc giao dịch
XBRUSD Brent Oil UK 1000 Barrels 3:01:00 00:59:00 (Friday closing at 23:59:00) 00:59:00 - 03:01:00 (Friday 23:59:00 - 03:01:00)
XNGUSD Natural Gas 10000 mmbtu 1:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00
XTIUSD Crude Oil 1000 Barrels 1:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00
Đầu tư vào một tương lai tươi sáng.Đầu tư với Centrum Markets.

Lựa chọn Centrum Markets đem đến cho bạn một đối tác uy tín, cung cấp dịch vụ giao dịch nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.