Tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử là gì?

Các giao dịch tiền điện tử không có sự tham gia của bên thứ ba - giao dịch diễn ra ngang hàng. Điều này khiến quy trình đơn giản hơn và giữ chi phí giao dịch ở mức thấp. Bạn có thể đa dạng hóa danh mục và sở hữu biên lợi nhuận cao bằng cách giao dịch tiền điện tử.

  • Không có người mua hay người bán bắt buộc - giao dịch tức thì
  • Có tính phi tập trung cao hơn các thị trường khác - ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố địa chính trị
  • Đầu cơ cả khi thị trường tăng lẫn giảm và nâng cao cơ hội thành công của bạn
  • Không cần làm việc thông qua sàn giao dịch

Tại Centrum Markets, bạn giao dịch tiền điện tử thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD). CFD là các sản phẩm phái sinh vì chúng cho phép bạn đầu cơ các thị trường tài chính như cổ phiếu, forex, chỉ số và hàng hóa mà không cần có quyền sở hữu tài sản thực tế.

Ký hiệu Tên Pip value / 1 lot Phiên giao dịch (Chủ nhật - Thứ sáu) Thời gian nghỉ
Bắt đầu giao dịch Kết thúc giao dịch
      Start Trading Close Trading Break
BTCUSD Bitcoin/US Dollar 10 USD 0:00:00 23:59:00 No
LTCUSD Liecoin/US Dollar 10 USD 0:00:00 23:59:00 No
ETHUSD Etherium/US Dollar 10 USD 0:00:00 23:59:00 No
BCHUSD Bitcoin Cash /US Dollar 10 USD 0:00:00 23:59:00 No
DSHUSD Dash /US Dollar 10 USD 0:00:00 23:59:00 No
Đầu tư vào một tương lai tươi sáng.Đầu tư với Centrum Markets.

Lựa chọn Centrum Markets đem đến cho bạn một đối tác uy tín, cung cấp dịch vụ giao dịch nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.